Vi kommer inte hålla något kosläpp 2019.

Kolmila:

2019 har vi ingen kolmila på Gålö, men den bör bli 2020. 

Har du frågor?

info@stegsholmsgard.se

Lill-Åse 070-23 789 36

Åse 070-328 65 93