Ridläger i Stockholmsskärgård

Inloggning: Nya elever | Befintliga elever

För ny elev, skapa ett konto på vuxen och lägg sedan till ev barn.
(tryck på ditt namn i höger hörn, sedan familj)
När du skapat ditt konto kontakta oss på mail då vi behöver
öppna vissa spärrar så ni kan anmäla er till aktiviteter.

         

           Ridläger 2023!

Vecka

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lördag

Söndag

24

 

 

 

15

16

17

18

Juni

 

   

Kunnigare (Parisa)
Bas (Ljuva)
Nybörjare (Sara)

Kunnigare (Parisa)
Bas (Ljuva)
Nybörjare (Sara)

Kunnigare (Parisa)
Bas (Ljuva)
Nybörjare (Sara)

Kunnigare (Parisa)
Bas (Ljuva)
Nybörjare (Sara)

25

19

20

21

22

23

24

25

 

Kunnigare (Parisa)
Djur och ridläger (Annika och Ida)
Bas (Ljuva)
vuxen kväll (Marie)

Kunnigare (Parisa)
Djur och ridläger (Annika och Ida)
Bas (Ljuva)
vuxen kväll (Marie)

Kunnigare (Parisa)
Djur och ridläger (Annika och Ida)
Bas (Ljuva)
vuxen kväll (Marie)

Kunnigare (Parisa)
Djur och ridläger (Annika och Ida)
Bas (Ljuva)
vuxen kväll (Marie)

Midsommarafton

Midsommardagen

 

26

26

27

28

29

30

1

2

Juni/juli

Kunnigare (Parisa)
Bas (Ljuva)
Nybörjare (Hanna)
vuxen kväll Markarbete/ Hoppning (Sofia H)

Kunnigare (Parisa)
Bas (Ljuva)
Nybörjare (Hanna)
vuxen kväll Markarbete/ Hoppning (Sofia H)

Kunnigare (Parisa)
Bas (Ljuva)
Nybörjare (Hanna)
vuxen kväll Markarbete/ Hoppning (Sofia H)

Kunnigare (Parisa)
Bas (Ljuva)
Nybörjare (Hanna)
vuxen kväll Markarbete/ Hoppning (Sofia H)

Kunnigare (Parisa)
Dressyr Vuxen kväll (Eva)

Nybörjare
Hoppning Bas EM (Sofia H)

 

Dressyr Vuxen kväll (Eva)
Nybörjare
Hoppning Bas (Sofia H)

Dressyr Vuxen kväll (Eva)
Nybörjare
Hoppning Bas (Sofia H)
27

3

4

5

6

7

8

9

 

Kunnigare (Parisa)
Bas (Ljuva)
Nybörjare

Kunnigare (Parisa)
Bas (Ljuva)
Nybörjare

Kunnigare (Parisa)
Bas (Ljuva)
Nybörjare

Kunnigare (Parisa)
Bas (Ljuva)
Nybörjare

Kunnigare (Parisa)
Miniryttare
Bas markarbete EM/Kväll (Parisa)

Miniryttare
Bas markarbete (Parisa)

Miniryttare
Bas markarbete (Parisa)

28

10

11

12

13

14

15

16

 

Dressyr och hopp (Marie)

Dressyr och hopp (Marie)

Dressyr och hopp (Marie)

Dressyr och hopp (Marie)

Dressyr och hopp (Marie)
Dressyr vuxen kväll (Tuva)
Bas (Sophia)
Miniryttare (Ljuva)

Dressyr vuxen kväll (Tuva)
Bas (Sophia)
Miniryttare (Ljuva)

Dressyr vuxen kväll (Tuva)
Bas (Sophia)
Miniryttare (Ljuva)

29

17

18

19

20

21

22

23

 

Familjeläger Bas (Marie)
Nybörjare(Hanna)

Familjeläger Bas (Marie)
Nybörjare (Hanna)

Familjeläger Bas (Marie)
Nybörjare (Hanna)

Familjeläger
Nybörjare (Marie)
Nybörjare (Hanna) 

Familjeläger
Nybörjare (Marie)
Miniryttare (Ljuva)

Miniryttare (Ljuva) Miniryttare (Ljuva)

30

24

25

26

27

28

29

30

 

Ungdomsläger
avancerat
(Sofia)
Ungdomsläger
avancerat
(Sofia)

Ungdomsläger
avancerat
(Sofia)

Ungdomsläger
avancerat
(Sofia)

Ungdomsläger
avancerat
(Sofia)

 

 

31

31

1

2

3

4

5

6

Juli / Augusti

Ungdomsläger
(Marie)

Ungdomsläger
(Marie)

Ungdomsläger
(Marie)

Ungdomsläger
(Marie)

Ungdomsläger
(Marie)
Miniryttare (Ljuva)

Miniryttare (Ljuva)
Familjeläger Nybörjare (Christell)

Miniryttare (Ljuva)
Familjeläger Nybörjare

 

7

8

9

10

11

12

13

32

Kunnigare (Marie)
Bas (Ljuva)
Vuxen kväll (Marie)

Kunnigare (Marie)
Bas (Ljuva)
Vuxen kväll (Marie)

Kunnigare (Marie)
Bas (Ljuva)
Vuxen kväll (Marie)

Kunnigare (Marie)
Bas (Ljuva)
Vuxen kväll (Marie)

Bas (Sara)
Hoppning avancerad (Sofia)
Nybörjare Vuxen kväll

Bas (Sara)
Hoppning avancerad (Sofia)
Nybörjare Vuxen 

Bas (Sara)
Hoppning avancerad (Sofia)
Nybörjare Vuxen

 

 

 

 

 

 

 

Äntligen kan vi släppa sommarens läger. Många favoriter kvarstår från tidigare år och en del nytt finns
på programmet.
Lägren kommer ha olika starttider så läs noga på din bekräftelse du får när du betalat din
anmälningsavgift.
Tänk på att vara i tid och att ni hämtar ert barn så snart lägret är slut.
Vi tackar för ert samarbete!

Viktigt att ni anmäler er till rätt nivå på lägret, så att ni hamnar på rätt läger. Vi har i år försökt vara
tydligare med nivån på respektive läger. Det som gör det hela komplicerat är att nivåerna heter olika
saker på olika ridskolor vilket vi är medvetna om. Bifogat finns beskrivningen av vår nivåindelning.
(Längst ner i detta dokument) Är ni osäkra på vilken nivå ni ska anmäla till får ni gärna kontakta oss på
info@stegsholmsgard.se
Ser ni inte ett läger i portalen har detta läger högre nivå än vad ni tillhör kunskapsmässigt.

Tänk på att det är först till kvarn som gäller, förra året var 70% av lägren bokade under den första
timmen efter att lägren släpptes. Vi kommer finnas på både mail och telefon när lägren släpps men
tänk på att ni är många som försöker nå oss.
Vi finns på:
070 – 237 89 36

Avbokningsregler:
Anmälningsavgift kommer faktureras i närtid av anmälan
Anmälningsavgiften består av 25% av lägeraviften, denna ska betalas inom 10 dagar efter att
fakturan inkommit annars mister ni platsen
Fakturan kommer via den mail ni angivit i Hippocrates
Resterande avgift faktureras under maj månad och ska vara betald innan lägret startar

Vi följer SRR (Sveriges Ridlägers Riksförbund) avbokningsregler på våra läger:

1. 90 dagar eller mer till lägret går hela anmälningsavgiften förlorad vid eventuell avbokning.
2. 90-30 dagar till lägret förutom anmälningsavgift även 25 % av resterande lägeravgift betalas.
3. 30-10 dagar till lägret förutom anmälningsavgift även 50 % av resterande lägeravgift betalas.
4. 10-0 dagar till lägret förutom anmälningsavgift även 80 % av resterande lägeravgift betalas

Vid återbud mot läkarintyg som styrker förhinder att deltaga i läger under anmäld tid gäller:

– sker återbud senare debiteras föranmälningsavgift men ingen del av resterande lägeravgift.

Avbryter elev påbörjad ridlägerkurs p g a sjukdom eller annan orsak – som arrangören ej kan hållas

ansvarig för – återbetalas 20% av gällande dagskostnad per icke utnyttjad lägerdag = matpengar.

 

Skulle oförutsedda händelser inträffa, som medför att arrangören icke kan fullfölja sina åligganden –
inställd verksamhet eller dylikt – återbetalas eller senare läggs inbetald avgift i sin helhet eller den del
som eventuellt återstår vid avbruten lägerperiod.

Force Majerue

Om ridlägret inte kan genomföras på grund av ett hinder utanför lägerarrangörens kontroll. Som
arrangören inte skäligen kan förväntas ha räknat och vars följer denne inte heller skäligen kunde ha
undvikit eller övervunnit, är arrangören fri från återbetalning, skadeståndsskyldighet eller andra
påföljder.
Läger avgiften skall i detta fall till fullo betalas med avdrag för matkostnad samt
administrationskostnader.

Här kommer kort information från Sveriges Ridlägers Riksförbund (SRR), som noga följer utvecklingen
av smittläget från berörda myndigheter. Ridlägerarrangörerna runt om i Sverige räknar med att kunna
fullfölja sin verksamhet i sommar.
SRR:s bokningsregler gäller därför med de datum för avgifter och återbud som angavs vid anmälan.
Förändringar kan ske rätt fort och på olika orter i Sverige. Vissa anpassningar kommer troligen att
göras vid ankomst/avgång, antal deltagare, storlek på grupper med mera.

Hos oss går alla hästar alla typer av lektioner vilket innebär att barnen får rida allt från små Shettisar
upp till stora hästar.

Varm välkomna att boka ett fantastiskt sommarminne via Hippocrates.

Färg beskrivning på lägren:
Röd – Från Hamster/Marsvin
Blå – Från Lamm/Kanin
Svart – Får
Grön – Från Får/Kalv
Lila – Från Kalv/Föl
Grå – Från Ponny/Häst
Orange – Från Kulting (Vuxen nybörjare)
Gul – Från Gylta (Vuxen)
Rosa – Från Sugga (Vuxen)

På alla läger gäller:
Minst 5 anmälda för att lägren ska bli av.
8 platser per läger. Djur- och Ridläger är 16 platser som delas i två grupper.
Lunch och frukt ingår på heldagar. På minilägren ingår endast frukt till barnen.
Vi reserverar oss för eventuella ändringar av ridlärare.
Samtliga priser är per person.

Djur – och ridläger från 5 år


Vårt mysiga läger med det bästa från två världar!
Den ena halvan av dagen tar vi hand om gårdens djur – matar, gör fint i husen, klappar, borstar, letar ägg, går på
promenad med kalvarna osv. På onsdagskvällen erbjuds du möjligheten att stanna kvar lite längre och vara med när vi tar
in korna och mjölkar.
Den andra halvan av dagen rider vi. Då får vi chansen att pyssla om ponnyerna, träna på att borsta, sadla samt tränsa och
sedan rider vi en lektion.
Kan det bli bättre?
16 platser per läger. Deltagarna delas in i två grupper efter ålder och kunskap när första dagen börjar. Ena halvan rider när
den andra tar hand om djuren och så byter vi efter lunch.
4 dagar, måndag – torsdag, Lunch och frukt ingår.
Minst 10 anmälda för att lägren ska bli av.
Pris: 4000:-
Datum:                                        Ridlärare:
v.25 19-22/6                               Annika och Ida

 Miniryttarna 2-6 år


Vi älskar alla våra läger. Men det är något speciellt när våra yngsta elever kommer!
Här får de, med hjälp av deras föräldrar, chansen att mysa och pyssla med hästarna i stallet, göra dem i ordning, rida ut
och sedan mer mys i stallet innan vi går hem.
Kombinationen hästar (kärlek), kompisar (bus), föräldrar (trygghet) och skoj – behöver vi säga mer?
3 halvdagar, fredag 15-17:30, lördag och söndag 12:00 – 14:30. Fruktstund för barnen. Minst 5 anmälda för att lägren ska
bli av.

Pris: 1400:-
Datum:                                           Ridlärare
v.27 7-9/7
v.28 16-16/7                                   Ljuva
v.29 21-23/7                                   Ljuva
v.31 4-6/8                                       Ljuva

Nybörjare / ridit lite förut, från 6 år


Här är ridlägret för dig som är sugen på att börja rida eller ridit litegrann. (Se vår nivå Lamm/Kanin)
Kom och rid med våra snälla hästar i skogen, på ridbanan och häng med på en längre utflykt med picknick (och kanske
bad).
Du behöver våga vara utan förälder. Vi kommer jobba med att svänga, starta, stoppa under både skritt och trav. Vi
avslutar lägret med en uppvisning.
Självklart finns det ledare och hjälpledare med. Lunch och frukt ingår.
Minst 5 anmälda för att lägren ska bli av.

Pris:

v.24, 26, 27, 28, 29 3800:- (4 dgr) Lunch och frukt ingår.
v. 26 3000:- (3 dgr) Lunch och frukt ingår.

Datum:                                                        
Ridlärare
v.24 15-18/6 4 dagar                                   Sara
v.26 26-29/6 4 dagar                                 Hanna
v.26 30/6 – 2/7 3 dagar
v.27 3-6/7 4 dagar
v.29 17-20/7 4 dagar                                    Hanna

Markarbete grund

Ett läger för dig som tycker att det är kul att jobba med bommar och vill utveckla din ridning ytterligare. Att jobba med
bommar är grunderna inför hoppningen. Ett mycket bra sätt att utöka din kunskap och bättra på din balans.
Riktar sig till dig som precis är på väg att lämna nivå lamm eller rider i nivå får.
Du ska vara helt säker i skritt och trav och ha kommit så lång att du kun styra din häst när du står i lätt sits.
Minst 5 anmälda för att lägren ska bli av.
Lunch och frukt ingår.

V. 76 Pris: 3000:- detta pris är för 2,5 dag

Datum:                    Ridlärare:
v.27 7-9/7                Parisa

Ridläger Bas

Har du ridit ett tag och känner dig sugen på att åka på läger och rida flera dagar på raken? Kan du skritta, trava och testat
på galoppera?
Då är du välkommen på läger nivå Bas! (Se vår nivå Får/Kalv)
Vi kommer varva att rida ut i skog och mark med lektioner på ridbanan. Vi kommer använda bommar och rida dressyr
och kanske till och med hoppar nåt litet hinder. Vi avslutar lägret med en uppvisning. En dag passar vi på och far iväg på
lång utflykt med våra ponnyer där bad kan ingå.
Självklart finns det ledare och hjälpledare med. Minst 5 anmälda för att lägren ska bli av.

Pris:

v. 28, 32 (3 dagar) Lunch och frukt ingår. 3000:-
v.24,25, 27, 28, 32 (4 dagar) Lunch och frukt ingår. 3300:-

Datum:
                                           Ridlärare
v.24 15-18/6 4 dagar                      Ljuva
v.25 19-22/6 4 dagar                      Ljuva
v.26 16-29/6 4 dagar                     Ljuva
v.27 3-6/7 4 dagar                          Ljuva
v.28 14-16/7 3 dagar                      Sophia
v.32 7-10/8 4 dagar                        Ljuva
v.32 11-13/8 3 dagar                       Sara

Ridläger för Kunnigare

Har du ridit ett tag och känner dig sugen på att åka på läger och rida flera dagar på raken? Kan du skritta, trava och
galoppera?
Då är du välkommen på läger för kunnigare! (Se vår nivå Kalv/Föl)
Vi kommer varva att rida ut i skog och mark med lektioner på ridbanan. Vi kommer hoppa och rida dressyr och vi avslutar
lägret med en uppvisning. En dag passar vi på och far iväg på lång utflykt med våra ponnyer där bad kan ingå.
Minst 5 anmälda för att lägren ska bli av.

Pris:
v.24, 25, 32 (4 dagar) Lunch och frukt ingår. 3800:-
v.26, 27 (5 dagar) Lunch och frukt ingår. 4500:-

Datum:                                     Ridlärare
v.24 15-18/6 4 dagar                Parisa
v.25 19-22/6 4 dagar                Parisa
v.26 26-30/6 5 dagar               Parisa
v.27 3-7/7 5 dagar                    Parisa
v.32 7-10/8 4 dagar                   Marie

Dressyr- och Hoppspecial

Ett läger som är mer tränings inriktat där fokus ligger på hoppning och dressyr. Vi övar på vår sits och inverkan på hästen.
Hoppar banor samt gör olika bom-övningar. Vi rider både på ridbanan men även i skog och mark. ( Se vår nivå Kalv/Föl)
Minst 5 anmälda för att lägret ska bli av.
Pris:

5 dagar, Lunch och frukt ingår. 4750:-
Datum:                   Ridlärare:
v.28 10-14/7           Marie

Hoppning Bas

Hoppläger för dig som är säker i sadeln och kan rida alla gångarter och som vill hoppa och utvecklas. (Se vår nivå Kalv/Föl)
Vi kommer rida på både bommar, hinder och självklart ett besök på terrängbanan! Lektionerna kommer vara på ridbanan
och i skogen. Höjderna kommer anpassas efter varje ekipage.
Minst 5 anmälda för att lägren ska bli av.
Lunch och frukt ingår.
V. 26 Pris: 3000:- detta pris är för 2,5 dag

Datum:                            Ridlärare:
v.26 30/6-2/7                   Sofia

Hoppning – avancerat

Hoppläger för dig som har hoppat en hel del och som vill utvecklas. (Se vår nivå Ponny/Häst)
Vi kommer rida på både bommar, hinder och självklart ett besök på terrängbanan!
Stort fokus på sits, ridning mellan hindren och självklart omhoppning.
Minst 5 anmälda för att lägren ska bli av.
Lunch och frukt ingår.
V. 32 3 dagar Pris: 3400:-
Datum:                              Ridlärare:
v.32 11-13/8                        Sofia

Ungdomsläger 10-15 år

Det här är så kul så det är klart att vi kör i år igen!
Hästar, kompisar, bus och bad.
Vi tränar dressyr och hoppning, rider två till tre pass om dagen och provar på olika hästar. (Se vår nivå Kalv/Föl)
Lunch, middag (de dagar de är övernattning) och frukt ingår.
5 dagars läger, måndag till fredag med 2 övernattningar (Tisdag – Onsdag)
Vi sover på luftmadrasser i stallhuset alla tillsammans.
Minst 5 anmälda för att lägren ska bli av.

Pris: 6600:-
Datum:                                      Ridlärare
v.31 31/7-4/8                            Marie

Ungdomsläger avancerat 13-18år

Vårt absoluta mest intensiva läger – både för elever och lärare!
Det här lägret passar dig som kommit en bit i din ridning och vill utvecklas vidare. (Se vår nivå Ponny/Häst)
Vi kör tre pass om dagen, olika hästar, dressyr, hoppning, tömkörning och löshoppning. Fem långa dagar i högt tempo,
tidiga mornar och sena kvällar. En eftermiddag rider vi på långritt och äter middag på stranden. (Vilken kväll bestäms
senare beroende på väder)

Du behöver kunna rida samtliga gångarter obehindrat och klara av ett högt tempo med hästar, kompisar, bad och bus. Vi
håller till på ridbanan, i skogen, på terrängbanan, helt enkelt överallt där man kan tänkas rida.
Vi avslutar sista dagen med hopptävling och programridning.
Frukost, lunch, middag och frukt ingår.

5 dagars läger, måndag till fredag med övernattning
Vi sover på luftmadrasser i stallhuset.
Minst 5 anmälda för att lägren ska bli av.

Pris: 7000:-
Datum:                            Ridlärare:
v.30 24-28/7                  Sofia

Familjeläger

Ridläger för föräldrar och barn som vill ha ett sommaräventyr tillsammans. Vi varvar att rida ut i skog och mark med att
köra pass på ridbanan.
Här är fokus på att ha kul tillsammans och få hänga med hästar. En dag kanske vi kör en långtur med lunch ute.
Lägren är anpassade efter lägsta nivå på ryttare i familjen.
Vii kör som förra året två olika läger med olika kunskapsgrad.
Lunch och frukt ingår.
Minst 5 anmälda för att lägren ska bli av.

Pris: 3000:-/ pers för 3 dagar Nivå Bas
2200:-/pers för 2 dagar Nivå Nybörjare

Datum:                                           Ridlärare:
v.29 18 -20/7 3 dagar                Marie
v.29 21-22/7 2 dagar                 Marie
v.31 5-6/8 2 dagar                     Christell

Vuxen Nybörjare

Lägret för dig som är sugen att lära dig grunderna i ridning, har ridit en kortare tid eller vill börja om på nytt efter ett
längre uppehåll. Vi rider fem pass, både på ridbanan och i naturen. Vi kommer träna grunder som balans och sits
samtidigt som vi njuter av att vara ute med våra trygga hästar
Pris: 2600:- 2,5 dag, Lunch och frukt igår lördag och söndag
Datum:                                 Ridlärare:
v. 32 11-13/8

Vuxen Dressyrspecial – Nivå Hög/Sugga

Dressyrläger för dig som har ridit ett tag och som vill utmana dig själv ytterligare. Dressyrspecialen vänder sig till dig som
är vuxen eller avancerad junior och som rider i balans i alla gångarter.
Vi rider 5 lektioner varierat på banan och ute i det fria. Du ska kunna rida hästen i alla gångarter och ha en bra balans för
att kunna tillgodogöra dig kursen. Målet är att fördjupa dina kunskaper om dressyrträning, skapa en vilja av att lära dig
mer och sist men inte minst – att ha en rolig helg!

Pris: 2600:-
Datum:                                        Ridlärare:
v.26 30/6-2/7                            Eva
v.28 14-16/7                                Tuva

Vuxen Kvällshelger – Från nivå Gylta

Lägret för dig som vill nöta grunder i roliga övningar på både ridbanan och i skogen.
Vi jobbar med och utan bommar, lär oss att använda våra hjälper och vår sits.
Tid:

Pris: 2400:-
Datum:                                   Ridlärare:
v.25 19-22/6                         Marie
v.32 7-10/8                            Marie

Våran Nivåindelning:


Nivå Hamster ca 2-5år
Leka och lära häst
Rida med ledare
Balansträning
Sitta på olika sätt ( bak och fram, stå, utan stigbyglar, hänga på magen över ryggen)


Nivå Marsvin (Brons Hästen) ca 5-7år
Kunna starta och stanna hästen
Kunna gå de raka ridvägarna i skritt (Rätt upp/ Snett igenom)
Kunna rida de böjda ridvägarna i skritt (Volt/Volt tillbaka)
Kunna styra hästen mellan koner (Med ledare)
Teknik banor
Börja få kontroll på tyglarna


Nivå Lamm & Kanin (Silver Hästen) ca 7 år och uppåt
Styra hästen mellan utsatta koner i skritt
Kunna rida lätt en långsida, sakta av och stanna
Öva på att rida lätt
Teknikbanor
De böjda ridvägarna i skritt
De raka ridvägarna i skritt


Nivå Får (Guld Hästen)
Kunna sadla och tränsa
Kunna rida de raka ridvägarna i trav och styra hästen mellan uppsatta koner i trav
Kunna rida de böjda ridvägarna i trav
Kunna fatta galopp och galoppera ca 10 meter
Bör kunna avbryta hästens ätande ute
Provat att hoppa små enkelhinder


Nivå Kalv (Ryttarmärke II)
Kunna växla mellan trav under lättridning, trav under nedsittning och trav i lätt sits på fyrkanten
Balans utan stigbyglar, barbacka
Rida de stora volterna i trav och göra ett voltombyte
Kunna fatta galopp och kan bryta av till skritt och trav i god balans
Kunna ge de grundläggande hjälperna (Framåtdrivande, förhållande och vändande hjälper)
Kunna de olika ridvägarna och rida samtliga i trav
Enklare balans och gymnastikövningar på häst
Kunna rida en enkel bana men bommar, cavaletti och koner
Kunna hoppa enkelhinder (Rättuppstående)


Nivå Föl (Ryttarmärke III)
Kunna justera stigläder och sadelgjord från hästryggen
Sitta på rätt nedsittningsben vid lättridning
Trava utan stigbyglar
Vända hästen på böjt spår med fortsatt böjning och ställning
Fatta galopp och känna vilken galopp man rider i
Kunna rida i galopp i lätt och lodrät sits
Rida i galopp både stora volterna
Kan rida uppför och nerför i lätt sits och i god balans
Provat på skänkelvikningar
Rida i trav över bomserier
Hoppat i trav och galopp
Hoppa Rättuppstående och längdhinder


Nivå Ponny (Ryttarmärke IV)
Kan göra halt från trav och rida fram ur halten till trav
Träna att rida hörnpasseringar på rätt sätt
Vända hästen på böjt spår med fortsatt böjning och ställning i trav och galopp
Rida 15 m volter i trav
Rida hästen i god takt och balans
Tränar på att att rida små tempoväxlingar med bibehållen takt och balans
Har kännedom om vad som menas med att hästen är lösgjord och känner till grunderna om hästens
form
Travar över bommar på rakt och böjt spår
Kan inverka på hästen i galopp i lätt sits
Hoppar hinder med anridning i trav och galopp
Hoppar en studsserie med god balans och följsamhet
Hoppar bana
Lättare dressyrprogram
Galoppera utan stigbyglar
Rider hästen i terrängen i samtliga tre gångarter


Nivå Häst (Ryttarmärke V)
Tävlingsförberedande
Rider övergångar mellan samtliga gångarter i god balans
Rider 10 m volter i trav
Kännedom om halvhalt och hur man lämpligast lär sig att nyttja den
Sidvärtsrörelse
Kan rida 15m volter i galopp
Rider hästen i god takt med god samordning mellan hjälperna
Övar på förmågan att variera hästens galoppsprång
Hoppat med kort och lång anrikning
Hoppar enkla hinder i terrängen med förståelse för underlag, rytm och balans
Rider självständigt pass som motsvarar framhoppning till tävling
Hoppar längre banor med tillhörande omhoppning


Vuxengrupper
Nivå Kulting (Märke I)
* Kunna sadla och tränsa


Sitta upp och av på ett korrekt sätt
Kan hålla tygeln på rätt sätt
Kan rida i lodrät sits
Kunna stå i lätt sits
Sätta igång hästen i skritt och göra halt
Sätta igång hästen i trav och bryta av till skritt
Övar på lättridningen
Rider mellan koner i skritt och trav
Rider på fyrkantspåret, medellinjen, vändning över ridbanan, diagonalen och hörnlinjen i skritt och trav


Nivå Gylta (Märke II)

Kunna växla mellan trav under lättridning, trav under nedsittning och trav i lätt sits på fyrkanten
Balans utan stigbyglar, barbacka
Rida de stora volterna i trav och göra ett voltombyte
Kunna fatta galopp och kan bryta av till skritt och trav i god balans
Kunna ge de grundläggande hjälperna (Framåtdrivande, förhållande och vändande hjälper)
Kunna de olika ridvägarna och rida samtliga i trav
Enklare balans och gymnastikövningar på häst
Kunna rida en enkel bana men bommar, cavaletti och koner
Kunna hoppa enkelhinder (Rättuppstående)


Nivå Sugga (Märke III)

* Kunna justera stigläder och sadelgjord från hästryggen
Sitta på rätt nedsittningsben vid lättridning
Trava utan stigbyglar
Vända hästen på böjt spår med fortsatt böjning och ställning
Fatta galopp och känna vilken galopp man rider i
Kunna rida i galopp i lätt och lodrät sits
Rida i galopp både stora volterna
Kan rida uppför och nerför i lätt sits och i god balans
Provat på skänkelvikningar
Rida i trav över bomserier på rakt och böjt spår
Hoppar hinder med anridning i trav och galopp
Hoppa Rättuppstående och längdhinder
Lättare dressyrprogramNivå Höna ( Ryttarmärke IV)

Kan göra halt från trav och rida fram ur halten till trav
Träna att rida hörnpasseringar på rätt sätt
Vända hästen på böjt spår med fortsatt böjning och ställning i trav och galopp
Rida 15 m volter i trav
Rida hästen i god takt och balans
Tränar på att att rida små tempoväxlingar med bibehållen takt och balans
Har kännedom om vad som menas med att hästen är lösgjord och känner till grunderna om hästens
form
Travar över bommar på rakt och böjt spår
Kan inverka på hästen i galopp i lätt sits
Hoppar hinder med anridning i trav och galopp
Hoppar en studsserie med god balans och följsamhet
Hoppar bana
Lättare dressyrprogram
Galoppera utan stigbyglar
Rider hästen i terrängen i samtliga tre gångarter

Boende i samband med besök på Stegsholms Gård!

I samarbete med Horsfjärdens Vandrarhem kan Vi erbjuda Er ett rent och komfortabelt boende nära till Stegsholms Gård, ca 15 min med bil.
Vandrarhemmet som ligger granne med ett flertal golfbanor och lantbruk och erbjuder boende som enkelrum, dubbelrum eller varför inte en hel stuga för Er själva.
Har Ni även svårt att lämna hunden hemma är den varmt välkommen att bo över.

Tveka inte!
Ring eller maila Er förfrågan till Jennie ?

Varmt välkomna för en trevlig vistelse!

Med vänlig hälsning,

Jennie Ter-Borch
0704971267
info@horsfjarden.se
www.horsfjarden.se

 

 

 

- Håll utkik här efter aktuella aktiviteter på gården

Förutom ridläger och ridskola så brukar vi även anordna julmarknad och andra event. Så håll utkik här för info om våra aktiviteter.

 

Vad händer i vinter?

Välkomna på Jul på gården, en gammeldags julmarknad!

Söndagen den 10/12-23 kl: 10-15

 

 

 

 

 

 

 

 

Har du frågor?

info@stegsholmsgard.se

Lill-Åse 070-23 789 36

Åse 070-328 65 93

Kontakta oss

Kontaktformulär
reCAPTCHA

Kontakt

 

Lill-Åse - Info och rid- & körskola
Tel:070-23 789 36
info@stegsholmsgard.se

Anders
Tel:070- 441 56 26
stegsholmgard@gmail.com

Johan
Tel:070-31 31 472
johan@stegsholmsgard.se

Åse - Café
Tel:070- 328 65 93
stegsholmgard@gmail.com

Hitta

Gålövägen 26, 137 96 Gålö

Socialt